वागड़ नी वागड़ी भासा नॅ बारा माय

वागड़ पस्सीमी भारत ना दक्षिणी राजस्तान राज माय एक इलाको हे। अणा इलाका माय खास सेर उदयपुर, डूँगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगड़ हीं नी ये सेर 19 वी सदी ना रजवाड़ा ने समय नॅ हीं। अणा मा डुंगरपुर, बांसवाड़ा नी उदयपुर जिला नो आदो प़ाग आवे हे। वागड़ी भासा राजस्तान ना उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा नी प्रतापगड़ जिला माय नी गुजरात ना साबरकाठा, पंचमहल, दाहोद नँ मनखँ, नी लगबग हो हुँ बी जादा टोळा माय बोलावा वाळी बोली नी भासा । वागड़ इलाका माय थोड़ाक ईसाई टोळा नी संस्था ही ज्ये अणा वागड़ इलाका माय मण्‍डली वदारवान नु काम करी हीं। खास करीन यँ सी एन आई, रोमन केथोलिक चर्च, फिलेदेलफिया फेलोशिप पेन्टिकोस्टल चर्च, ब्लेसिगं युथ मिशन, नी थोड़िक अळग संस्था नी मण्डली बी, मण्डली वदारवान नु काम करी हीं।

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.